‘Ramayya Thandri’ song

ఒక పాట వెనక ఎంతో మంది కృషి ఉంటుంది. దర్శకుడి కల్పన, స్క్రీన్ప్లే రచయిత ఊహ ఒక ఎత్తైతే, సంగీత దర్శకుడి , గీత రచయితల సృజనాత్మకత  మరొకటెత్తు.  

బాపు – రమణ – కే. వీ. మహదేవన్ – కొసరాజు, ఈ నలుగురు కలిసి అందించిన అద్భుతమైన సృష్టి, ‘సంపూర్ణ రామాయణం’ సినిమా లోని ‘రామయ్య తండ్రి’ అనే పాట. ఇక ఈ పాట పాడిన ఘంటసాల మాష్టారు గురించి ఎంత చెప్పిన తక్కువే.

రాముడి వనవాసంలో, గుహుడు తన నావ లో, యేరు దాటించేటప్పుడు, భక్తితో పాడే పాట. మహాకవి కొసరాజు గారు, మొల్ల రామాయణంలో చెప్పిన పద్యాల ఆధారంగా, చరణాలు అల్లి, తనదైన శైలిలో చమత్కారం నింపిన రస గుళిక.

(ఈ విషయాన్నిఈ మధ్యనే, గరికపాటి గారు, ఒక రేడియో షో లో చెప్పారు. కవి ఎక్కడైనా కవే అని. సినిమా కవిత్వం అని చిన్నచూపు చూసేవారికి, ఈ పాట మంచి గుణపాఠం అని, గట్టిగా వక్కాణించారు. )

సంగీతం గురించి రెండు మాటలు. మహదేవన్ గారికి భావం అర్థం చేసుకుని కంపోజ్ చేస్తారని పేరు. ఈ విషయం మనకి ఈ పాటలో  తేట  తెల్లం అవుతుంది (‘ప్రేమ్ నగర్ లో ‘తేట తేట  తెలుగులా’ పాట కూడా సూపర్ అనుకోండి, అది ఇంకో ఆర్టికల్ లో). కొసరాజు గారు మొల్ల పద్యాన్ని మార్చి, రాసిన చరణం లో ‘ఆగు ఆగు బాబు’ లో వడి వడి గా వచ్చే గుహుడికి వాడిన మ్యూజిక్ బిట్,  ‘ఎమువతాదో తంటా…” తర్వాత సీతమ్మ ముసి ముసి నవ్వులకు,  వాడిన మ్యూజిక్ బిట్, మహదేవన్ గారి భావ-బాణీలకు గొప్ప కొలమానాలు.

తెలుగు వారందరు తప్పక విని తరించాల్సిన గీతం ఇది.

Song video

Lyrics

Ramaya Thandri Song Lyrics In Telugu – రామయ తండ్రి లిరిక్స్ తెలుగులో

రామయ తండ్రి ఓ రామయ తండ్రి

మా నోములన్ని పండినాయి రామయ తండ్రి

మా సామివంటె నువ్వేలే రామయ తండ్రి

రామయ తండ్రి ఓ రామయ తండ్రి

మా నోములన్ని పండినాయి రామయ తండ్రి

మా సామివంటె నువ్వేలే రామయ తండ్రి

తాటకిని ఒక్కేటున కూల్చావంట

శివుని విల్లు ఒక దెబ్బకె ఇరిసావంట

తాటకిని ఒక్కేటున కూల్చావంట

శివుని విల్లు ఒక దెబ్బకె ఇరిసావంట

పరశరాముడంతవోణ్ణి పాలదరిమినావంట

ఆ కథలు సెప్పుతుంటె విని ఒళ్లు మరచి పోతుంట

రామయ తండ్రి ఓ రామయ తండ్రి

మా నోములన్ని పండినాయి రామయ తండ్రి

మా సామివంటె నువ్వేలే రామయ తండ్రి

ఆగు బాబు ఆగు

అయ్యా నే వత్తుండ బాబు నే వత్తుండ

అయ్యా నే వత్తుండ బాబు నే వత్తుండ

నీ కాలు దుమ్ము సోకి రాయి ఆడది ఐనాదంట

నాకు తెలుసులే

నా నావ మీద కాలు పెడితె ఏమౌతాదో తంట

నీ కాలు దుమ్ము సోకి రాయి ఆడది ఐనాదంట

నా నావ మీద కాలు పెడితె ఏమౌతాదో తంట

దయజూపి ఒక్కసారి కాళ్లు కడగనీయమంట

మూడు మూర్తులా నువ్వు నారాయణ మూర్తివంట

రామయ తండ్రి ఓ రామయ తండ్రి

మా నోములన్ని పండినాయి రామయ తండ్రి

మా సామివంటె నువ్వేలే రామయ తండ్రి

అందరినీ దరిజేర్చు మారాజువే

అద్దరినీ జేర్చమని అడుగుతుండావే

అందరినీ దరిజేర్చు మారాజువే

అద్దరినీ జేర్చమని అడుగుతుండావే

నువు దాటలేక కాదులే రామయ తండ్రి

నువు దాటలేక కాదులే రామయ తండ్రి

నన్ను దయ చూడగ వచ్చావు రామయ తండ్రి

హైలెస్సా లేలో హైలెస్సా

హైలెస్సా లేలో హైలెస్సా

హైలెస్సా లేలో హైలెస్సా

హైలెస్సా లేలో హైలెస్సా

Once upon a time in the West…

There are several interesting titbits in the feature documentary on the movie “Once upon a time in the West…” Here are a couple.

  • As per director Alex Cox, apparently, three stars from ‘The Good, The Bad, The Ugly” were considered to act in it and the trio of Clint Eastwood, Eli Wallach and Lee Van Cleef were interested too…but had to refuse eventually as the parts they were asked to play were the baddies, who die after a few minutes into the film’s proceedings. It would have been a complete reinvention of sorts for Sergio Leone, had it happened.
  • But the fact we know for sure (as per film Historian Christopher Frayling) is that the Ennio Morricone composed the music before the entire film was shot. This is not new to Sergio Leone of course, as he did something similar for parts of his film…like the cemetery scene and last duel in ‘The Good, the Bad, The Ugly’.

With regards to Sergio Leone’s movies, particularly ‘Once upon a time in the West’ there were comparisons made to Akira Kurosawa’s style, and the slow pace associated with it. But just like any Akira Kurosawa’s films, one cannot but help but to watch ‘Once upon a time in the west…’from the start to finish. The movie holds its sway on the audience throughout.

Morton: How does it feel sitting behind that desk, Frank?
Frank: It’s almost like holding a gun. Only much more powerful.

–Frank (Henry Fonda) and Morton (Gabriele Ferzitti)

Henry Fonda as a ruthless killer, doesn’t make any changes to his appearance (upon the insistence of Sergio Leone, who shot down Fonda’s ideas of contact lenses and beard to get in to the son-of-a-bitch kind of a look; in fact Sergio wanted his blue eyes look to stay intact to surprise the audience; apparently it was a one of a kind of Volta Face for an actor of his popularity in the Westerns.) Right from the introduction scene, he makes his presence felt and delivers a knock out performance. One of the reasons Sergio Leone returning to Western genre, after having to decided to call it quits, was an opportunity to work with his favourite actor, Henry Fonda.

Jason Robards as Cheyenne, Claudia Cardinale as Jill and Charles Bronsan as Harmonica are fantastic in their roles. The movie is a must watch for all movie fans, especially that of Sergio Leone, Henry Fonda and Ennio Morricone.

Tailpiece: The theme music associated with the character Harmonica, is a bit jarring and even feels like it is out of tune. May be this is because of the emotion associated with it, as revealed beautifully towards the climax. One could assume this as the inspiration of the gangster and mouth-organ connection in the RGV’s movie ‘Antham'(Telugu)/ Drohi(Hindi)

Related links

https://www.avforums.com/reviews/once-upon-a-time-in-the-west-movie-review.7250/

https://www.criterionforum.org/forum/viewtopic.php?t=2698&start=100

https://en.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone

https://en.wikipedia.org/wiki/Once_Upon_a_Time_in_the_West

https://en.wikipedia.org/wiki/Antham

On Reddit